POMPY CIEPŁA

Słońce jest dla nas niezastąpionym źródłem energii. Energia przekazana w postaci promieniowania może być wykorzystywana bezpośrednio bądź poprzez odebranie ciepła zmagazynowanego w ziemi, wodzie, powietrzu.

Do jego odbioru wykorzystuje się pompy ciepła. Urządzenia te, dzięki swej zasadzie działania mogą przenieść zmagazynowane ciepło bezpośrednio do budynku, który chcemy ogrzać. Głowna korzyść z ich zastosowania wynika z faktu, że nakłady energetyczne pompy ciepła związane są z przeniesieniem ciepła, a nie z jego pełnym, 100-procentowym wytworzeniem.

Pompa ciepła powietrze-woda – Urządzenia tego rodzaju pobierają ciepło z powietrza i przekazują energię do wody. Na zewnątrz montowana jest jednostka wyposażona w sprężarkę i wentylator(y). Wewnątrz montowana jest jednostka wyposażona m.in. w wymiennik płytowy, poprzez który czynnik chłodniczy R410A przekazuje ciepło lub chłód do wody. Woda jako nośnik ciepła może być dalej wykorzystana w grzejnikach, ogrzewaniu podłogowym do grzania budynku oraz do ogrzewania ciepłej wody w podgrzewaczu. Jako nośnik chłodu może być wykorzystywana we współpracy z klimakonwektorami (fancoil).

Pompy ciepła pobierają ciepło z zewnętrznego powietrza, również przy temperaturze zewnętrznej -25°C! Na zewnątrz zamontowana jest jednostka, wyposażona w wentylator(y), przetłaczający(e) ogromną ilość powietrza tak, aby dostarczyć do budynku odpowiednią ilość ciepła. Energia cieplna przekazywana jest do zamontowanych wewnątrz budynku urządzeń, które ogrzewają powietrze w pomieszczeniach, a także zapewniają ciepłą wodę użytkową! 

Nowoczesna technologia – innowacyjna technologia, najwyższa jakość materiałów i wykonania Prosta instalacja – nie wymaga prac ziemnych, urządzenia nie wymagają wiele miejsca, podłączenie do istniejącej instalacji

Energooszczędność – wysoka efektywność energetyczna A++, minimalne zużycie energii (niskie koszty eksploatacji), zgodność z unijnymi dyrektywami energetycznymi i ekologicznymi, automatyczne przejście między funkcjami z zachowaniem priorytetu ciepłej wody

Wielofunkcyjność – funkcja grzania (możliwość podgrzania c.w.u.), funkcja chłodzenia (możliwość schładzania pomieszczeń latem)

Sterowanie – intuicyjny system sterowania, indywidualne ustawienia temperatury, tygodniowy programator pracy, regulacja pogodowa systemu ogrzewania, automatyczne przejście z grzania na chłodzenie (i odwrotnie)

Dodatkowe możliwości – współpraca z rekuperatorami, osuszanie powietrza w pomieszczeniach wilgotnych (garaż, piwnica)

Bezpieczeństwo – łatwy serwis, nie wymaga prac kominiarskich, nie ma ryzyka zaprószenia ognia, nie ma ryzyka zatrucia tlenkiem węgla

Instalujemy pompy ciepła następujących producentów:

  • Panasonic
  • Atlantic Group