Rekuperacja, czyli mechaniczna wentylacja.

Wentylacja mechaniczna to dobre rozwiązanie dla wszystkich tych osób, którym zależy na czystym i przefiltrowanym powietrzu pozbawionym wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń. W chłodnych miesiącach, kiedy niezbędne jest ogrzewanie budynku, powietrze zaciągane z zewnątrz domu jest ocieplane poprzez to już zużyte, które napływa z pomieszczeń. Dzięki temu poziom odzysku ciepła jest wysoki, podobnie jak oszczędności związane z ogrzewaniem.

Rekuperacja dla domu

Sam montaż rekuperacji ma związek z instalacją oraz rozprowadzeniem systemu po całym domu czy też budynku. Powinien się on znajdować w niewidocznych miejcach, takich jak poddasz czy też wylewka podłogi. Instalacja zazwyczaj rozprowadzana jest do każdego pomieszczenia oprócz kotłowni oraz garażu. W tych dwóch miejscach zaleca się zamontowanie rekuperatora, a więc centrali wentylacyjnej. Nie powinien on jednak znajdować się blisko sypialni czy też pokoi dzieci, ponieważ może hałasować. W niektórych pomieszczeniach nie trzeba montować nawiewników. Wystarczy szczelina w drzwiach odpowiedniej wielkości, aby mogła nastąpić wymiana powietrza.

Mechaniczna wentylacja coraz częściej i chętnie wykorzystywana jest zarówno w mieszkaniach, domach jednorodzinnych, jak i większych przestrzeniach handlowych lub usługowych. System rekuperacji docenią właściciele obiektów, którzy nie tylko chcą cieszyć się mniejszymi rachunkami, ale także zdrowszym i przyjemniejszych powietrzem.

Jak działa system rekuperacji?

Mechaniczna wentylacja, w przeciwieństwie do tej grawitacyjnej, polega na wymianie powietrza bez żadnych strat energii. Jest to możliwe dzięki temu, że rekuperacja pobiera świeże powietrze z zewnątrz pomieszczenia przy jednoczesnym wyciąganiu zużytego powietrza z wewnątrz obiektu. Dzięki wymianie energii pomiędzy dwoma strumieniami temperatura powietrza zostaje dostosowana do potrzeb użytkowników, minimalizując koszty ogrzewania zimą oraz chłodzenia latem. W tradycyjnej metodzie, jaką jest wentylacja grawitacyjna, powietrze pochodzi bezpośrednio z zewnątrz, ponieważ system ten opiera się na pobieraniu go za pośrednictwem szczelin.

System rekuperacji zbudowany jest z wielu kanałów wentylacyjnych rozprowadzonych w całym budynku. Za ich pośrednictwem rekuperator pobiera zużyte powietrze z pomieszczeń i świeże z zewnątrz — kluczem do sukcesu, czyli oszczędności oraz możliwością cieszenia się zdrowym i powietrzem jest wymiennik ciepła. To właśnie tam dochodzi do wymiany energii, w których spotykają się dwa strumienie powietrza: nawiewny oraz wywiewny. Nie spotykają się one bezpośrednio w rekuperatorze, jednak dzięki przemieszczaniu się po sąsiadujących kanałach wentylacyjnych możliwe staje się odzyskanie energii.

Zalety rekuperacji

Do głównych korzyści płynących z systemu mechanicznej wentylacji należą oczywiście oszczędności. O ile inwestycja wymaga pewnej sumy pieniędzy, warto wiedzieć, że zwróci się ona już w ciągu pierwszych lat użytkowania. Kolejne lata to praktycznie zerowe koszty, jakie gwarantuje rekuperacja dzięki możliwości odzyskania energii. Nie zapominajmy także, że rozwiązania będące odnawialnymi źródłami energii korzystnie wpływają nie tylko na nasze portfele, ale także środowisko naturalne. Do zalet tego rozwiązania należy zaliczyć również jakość powietrza. W przypadku tradycyjnej metody grawitacyjnej napływające z zewnątrz powietrze nie zostaje w żaden sposób filtrowane. System rekuperacji jest natomiast wyposażony w specjalne filtry, które oczyszczają pobierane powietrze z alergenów, kurzu, smogu, bakterii i wirusów.

Jak można zaoszczędzić dzięki rekuperacji na etapie eksploatacji budynku?

Osoby interesujące się odnawialnymi źródłami energii doskonale wiedzą, że są to rozwiązania, które z biegiem czasu przyniosą mnóstwo korzyści nie tylko środowiskowi naturalnemu, ale także portfelom osób z nich korzystających. Jak pokazują badania ekspertów, oszczędności z zastosowania rekuperacji mogą wynieść aż do 50% w porównaniu z domami z wentylacją grawitacyjną. Jak to się dzieje, że środki wydane na ocieplanie budynku mogą być aż tak niskie? Wynika to przede wszystkim z tego, jakie powietrze wykorzystywane jest do ogrzewania danego obiektu.

W przypadku wentylacji grawitacyjnej powietrze dostaje się do wnętrza obiektu kominem lub za pośrednictwem otwieranych (i często nieszczelnych) drzwi i okien. O ile wiosną czy latem niskie temperatury nie są częstym zjawiskiem, jesienią i zimą piec będzie pracował znacznie intensywniej, aby dogrzać całość budynku, generując wysokie koszty. W przypadku rekuperacji powietrze, którym ocieplany jest budynek, nie jest pobierane z zewnątrz, a zamiast tego zostaje pobrane z jego wnętrza i ponownie użyte nie tracąc przy tym energii na dodatkowe ogrzewanie, jak w przypadku tradycyjnej metody. Aby jednak cieszyć się oszczędnościami związanymi z eksploatacją rekuperacji, należy pamiętać o tym, że zarówno sam budynek, jak i instalacja wentylacyjna powinny być idealnie szczelne.

Jak można zaoszczędzić dzięki rekuperacji na etapie inwestycji?

Jest to niezwykle ciekawy temat, ponieważ niewiele osób wie, że dzięki rekuperacji można generować oszczędności jeszcze na etapie inwestycji. O ile wymaga ona stworzenia w pełni energooszczędnego domu, pozwala ograniczyć wydatki na inne elementy budowlane, wymagane w przypadku wentylacji grawitacyjnej np. nawiewniki w oknach czy kominy dachowe. Dzięki temu, że rekuperacja pozwala na całkowite nieotwieranie okien, można wybierać modele bezskrzydłowe — znacznie bardziej oszczędne i estetyczne rozwiązanie, które wpuszcza dużo więcej światła i co niezwykle ważne — sprawdzi się w budynku w każdym stylu.

Rekuperacja, a wentylacja grawitacyjna

Podstawową cechą, jaka różni te dwa rodzaje cyrkulacji powietrza w obiektach, jest konieczność użycia specjalistycznego urządzenia w przypadku rekuperacji, czyli wentylacji mechanicznej. Rekuperator oraz cała instalacja zamontowana w danym budynku są niezbędne do zastosowania tego rodzaju rozwiązania. Jednak mimo tego nadal pozostaje on korzystniejszy zarówno pod względem kosztów, komfortu, jak i zdrowia od tradycyjnej wentylacji grawitacyjnej. Dlaczego?

Jeszcze do niedawna stosowany rodzaj cyrkulacji powietrza w wielu domach i mieszkaniach opierał się wyłącznie na systemie kominów, którymi powietrze wydostaje się i napływa do wnętrza danego pomieszczenia. Z tego względu, przy zastosowaniu wentylacji grawitacyjnej, zimą mroźne powietrze wymagało całkowitego ogrzania do temperatury zapewniającą komfort użytkownikom obiektu, a to z kolei wiązało się z dużo większymi kosztami. Następnie ogrzane powietrze było odprowadzane na zewnątrz, a kolejna "porcja" zimnego powietrza wymagającego ogrzania była pobierana do budynku. W przeciwieństwie do wentylacji grawitacyjnej rekuperacja pozwala zachować energię wykorzystanego powietrza do ogrzania tego świeżego, pobieranego przez urządzenie z zewnątrz. Aby system działał poprawnie i pozwalał na maksymalne obniżanie kosztów związanych z wykorzystaniem energii ważne, by cały obiekt był idealnie szczelny – w ten sposób zimne powietrze nie napływa w sposób niekontrolowany, a cały proces ogrzewania pozwalał oszczędzić koszty ogrzewania aż do 30%.

W przypadku wentylacji grawitacyjnej szczelność okien i drzwi nie była aż tak istotna, ponieważ ułatwiała napływanie świeżego powietrza z zewnątrz poprzez wytworzenie swojego rodzaju ciągu. Warto jednak zauważyć, że w ten sposób pozyskane powietrze nie było w żaden sposób filtrowane. Dzisiejsze systemy rekuperacji są wyposażone w nowoczesne filtry, chroniąc nas przed szkodliwymi zanieczyszczeniami. Jak widać, rekuperacja otwiera zupełnie nowe możliwości, pozwalając nie tylko zaoszczędzić pieniądze, ale także chronić przed szkodliwym wpływem smogu i innych substancji znajdujących się w powietrzu.